Notatka o zdarzeniu drogowym - KPP Sulęcin

Notatka o zdarzeniu drogowym

Notatka o zdarzeniu drogowym

W celu uzyskania notatki o zdarzeniu drogowym należy wypełnić WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH oraz uiścić opłatę w wysokości 17 złotych* na konto:
 
Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18
Bank Pekao S.A.
7212 4036 2411 1100 0030 633195
tytułem: OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE NOTATKI O ZDARZENIU DROGOWYM
 
Rzeczową opłatę, można również uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
 
Wniosek można złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
katarzyna.domagala@go.policja.gov.pl
 
Po przedłożeniu potwierdzenia opłaty skarbowej oraz wypełnionego wniosku, notatka wydana zostanie osobie upoważnionej*
 
 
 
 
* wszystkie dane udostępniane są zakładom ubezpieczeń w trybie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950 z późn. zmianami) nieodpłatnie
 
*uczestnikom zdarzenia,  jak również właścicielom pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Notatka może zostać wydana również osobie, posiadającej pisemne pełnomocnictwo w/w osób.

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

  • 12.75 KB